Modele 3D me sobë

Duke treguar të gjitha rezultatet 11

Modelet 3D të pajisjeve të gazit dhe elektrike të sobave për kuzhinë.

Një sobë është një pajisje për ngrohje për gatim. Përveç zjarrit me hobs, tenxhere shpesh ka një furrë të ndërtuar dhe compartments shtesë.

Fjala "sobë" mori kuptimin e një pajisjeje kuzhine falë sipërfaqeve të gatimit prej gize të sobave me dru: fillimisht, ishte një sobë prej gize, e vendosur në vend të një qemeri me tulla mbi kutinë e zjarrit, mbi të cilën poçet dhe u vendosën tiganë. Më vonë në sobë u bënë vrima çeliku (ndezës) të madhësive të ndryshme për shkëmbim më të mirë të nxehtësisë. Për të parandaluar depërtimin e tymit nëpër këto hapje, ato u mbyllën me kapakë metalikë të bërë në formën e një grupi unazash koncentrike me diametra të ndryshëm. Vendosja e një sasie të caktuar të tyre lejohet të vendosen enët me madhësi të ndryshme direkt në flakë

Nga ekzekutimi, cookers janë bërë si një njësi të veçantë ose të ngulitur. Pllakat e integruara zakonisht kanë një kunj dhe furrë të veçantë.

Sipërfaqja e gatimit të zjarrit përbëhet nga disa ndezës për instalimin e enëve në to. Në stufat e gazit dhe elektrike, secili me djegie kontrollohet nga një dorezë e veçantë. Në mënyrë tipike, burners kanë një diametër të ndryshme dhe fuqi të ndryshme maksimale. Kjo është e nevojshme për të instaluar enët e madhësive të ndryshme mbi to, pa frikë nga humbja e konsiderueshme e energjisë dhe dëmtimi i pjesëve të enëve që nuk janë të dizajnuara për temperaturë të lartë.

Furrë (furrë) është një fllanxhë e izoluar nga nxehtësia, në të cilën instalohen elementë ngrohjeje: furrë me gaz ose ngrohje elektrike, zakonisht elemente ngrohjeje. Në furrë, temperaturat e nevojshme të gatimit (pjekja) mbahen. Zakonisht, elementët e ngrohjes janë të vendosura sipër dhe poshtë. Nëse ngrohësi më i ulët siguron konvekcion, sipërme nxehet ushqimi i gatuar për shkak të rrezatimit.

Lloji i ngrohjes është i rëndësishëm jo vetëm për bashkë-furrat me një kunj, kjo varet nga mënyra e instalimit dhe funksionalitetin e furrës. Furrë me ngrohje me gaz zakonisht ka më pak kapacitet gatimi.