Artist 3D:

Rreth Nesh FlatPyramid 3D Artistë

Artistët 3d në FlatPyramid kanë vite të gjera të njohurive në industrinë e modelimit dhe animacionit 3D siç pasqyrohen nga puna dhe aftësitë e tyre të listuara në profilet e tyre. Disa nga shkathtësitë në dispozicion janë: Modeli 3d organik, animacion i karakterit, pikturë cilësi, modelim fotorealistik, kompozim, modelim karakter 3d, dizajn arkitekturor dhe vizualizim, 3d projektuesi vizual, manipulim, efektet speciale, Photoshop, model 3d, ilustrim 2d, animacion, pikturë, fotografi, VFX dhe shumë më tepër.

Niveli i ekspertizës së softuerit CG përfshin: Autodesk 3ds Max, Softimage XSI, Maya, Mudbox, Adobe Photoshop, After Effects, Zbrush, Cinema 4d, Fryrender, Maxwell, Moi 3DmaxVray, AutoCad, Adobe Illustrator, Lightwave, Macromedia Flash, Milkshape, Kerkythea, Primier, Eyeonfusion, Fume FX, Afterburn, Rayfire & VRay.

Shih më poshtë profilin 3D Artisti aktual dhe modelet e mostrës 3D.