Rrugët Modele 3D

Duke treguar 1-24 i rezultateve 42

3D Streets Objekte arkitekturore royalty free për modelimin 3D grafika kompjuterike.

Rruga është një element i infrastrukturës urbane. Zakonisht dy rreshta ndërtesash dhe hapësira ndërmjet tyre për lëvizje.

Rrugët e qytetit:
-Rruga kryesore e vlerës së qytetit;
- Rruga kryesore e vlerës së rrethit;
-Rruga kryesore
Rruga Lokale:
-Interquarter Street;
- Rruga nder tremujore;
- Rruga banesore;
-Tramë dhe rrugë për këmbësorë;
- Rruga pedestrianized;
-Bike Lane

Fshati dhe rrugët rurale:
-Rruga kryesore;
- Rrugët rezidenciale;
-Driveways.

Çdo rrugë ka profilin e saj të kryqëzuar. Pamja e saj varet nga kategoria e rrugës, nga vlera e qytetit (vendbanimi) në të cilin ndodhet, madhësia e qytetit (vendbanimi), numri i njerëzve, lehtësimi i territorit, kushtet klimatike dhe hidrogeologjike, natyra e ndërtesën, llojet, madhësitë dhe drejtimet e shiut të trafikut urban dhe ujit sipërfaqësor, praninë dhe vendosjen e strukturave nëntokësore, disponueshmërinë e linjave të energjisë dhe komunikimit dhe shumë faktorë të tjerë.

Emrat e rrugëve dhe llojet e tyre janë shumë të kushtëzuara. Përveç kësaj, me zhvillimin e vendbanimeve dhe ndërtesave të reja, shfaqja e rrugëve po ndryshon. Një rrugë, për shembull, mund të pushojë së qeni një rrugicë, por emri nuk mund të ndryshojë. Në disa rrugë, kalimi i makinave dhe motoçikletave mund të ndalohet, për të tjerët - lëvizja lejohet vetëm në një drejtim.

Nëse jeni duke kërkuar për modele cad, ju duhet të kontrolloni kategorinë tonë cad.