Apartamente 3D Modele

Nuk ka produkte që përputhet me përzgjedhjen tuaj.

Apartamente 3D modele në Flatpyramid.

Apartament - një dhomë ose një dhomë e veçantë në shtëpi (apartament).

Në Evropë, ky term përfshinë një ose më shumë dhoma për qira ose blerje.

Në tregun e shërbimeve të pasurive të paluajtshme dhe të hoteleve për ndërtesat e banimit, apartament-hotel emrin ka mbërthyer. Apartament-hotel është një kompleks i dhomave të tipit apartament me mundësi të marrjes me qera dhe një gamë të plotë të shërbimeve hoteliere. Zakonisht, banesa është e pajisur me një kuzhinë dhe një banjo.

Një nga dallimet midis apartamenteve është në mungesë të mundësisë për lëshimin e regjistrimit në vendin e banimit. Një ndryshim tjetër është kostoja e shpenzimeve të funksionimit. Meqenëse nuk janë të lidhur zyrtarisht me strehimin, tarifat e shërbimeve do të llogariten si për objektet afariste.