Modelet 3D të autostradave

Duke treguar të gjitha rezultatet 5

Modelet 3D të strukturave të autostradës në Flatpyramid.

Një autostradë është një rrugë për trafikun e makinave me shpejtësi të madhe që nuk ka kryqëzime me nivel të vetëm me rrugë të tjera, hekurudha ose gjurmët e tramvajit, ose shtigjet për këmbësorë ose biçikleta.

Projektuar për automjete me shpejtësi të lartë, autostradat për çdo drejtim të udhëtimit ndahen nga një pengesë ose mjete të tjera ndërtimi-teknike dhe kanë të paktën dy korsi për ngarje në secilën drejtim dhe shpesh një diferencë të gjerë për ndalimin e makinave në situata të paparashikuara.

Daljet në autostradat janë të pajisura me korsi të frenimit dhe të përshpejtimit. Ndalohet hyrja në autostrada për automjete, shpejtësia maksimale e lejuar e të cilave është nën një vlerë të caktuar (për shembull, motoçikleta me motor ose traktorë, shpejtësia specifike varet nga gjendja), si dhe për transportin e biçikletave dhe të kuajve. Gjithashtu, trafiku i këmbësorëve është i ndaluar në autostrada. Karakteristikat dalluese të autostradave përfshijnë ndalimin e kthimit dhe ndalimit jashtë zonave të caktuara.