Koleksione të Strukturave Arkitekturore 3D Modele

Modele 3D » Arkitektura 3D Modele » Strukturat » Skena-Places » Koleksione të Strukturave Arkitekturore

Duke treguar të gjitha rezultatet 5

Koleksione të Strukturave Arkitekturore 3D Modele.

Arkitektura shpesh perceptohet si vepër arti, si simbol kulturor apo politik. Qytetërimet historike karakterizohen nga arritjet e tyre arkitektonike. Arkitektura ju lejon të kryeni funksionet jetësore të shoqërisë, në të njëjtën kohë udhëzon proceset jetësore. Megjithatë, arkitektura është krijuar në përputhje me aftësitë dhe nevojat e njerëzve.

The subject of work with the space is the organization of the populated area as a whole. It stood out in a separate direction – urban planning, which covers a complex of socio-economic, construction, technical, architectural, artistic, sanitary and hygienic problems. For the same reason, it is difficult to give a correct assessment of the architectural structure, not knowing urban planning.

Çmimi Pritzker është një nga çmimet më të larta ndërkombëtare në fushën e arkitekturës, që jepet çdo vit për arritjet më të shquara në fushën e arkitekturës.

By decision of the Twentieth General Assembly of the International Union of Architects, held in Barcelona in 1996, every year on the first Monday of October is the international professional holiday of architects and connoisseurs of architectural masterpieces – World Architecture Day