Kuzhina Modele 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 5

Modele të modës 3D në Flatpyramid.

Cuisine – a set of traditions and recipes for cooking, due to historical, geographical and other conditions. Kitchens have ethnic, regional and other features.

Ka karakteristika të traditave dhe teknologjive të kuzhinës të miratuara në çdo vend apo komb. Karakteristikat e tij janë të natyrshme në, për shembull, rusisht, frëngjisht, japonisht, turkmen dhe shumë kuzhina të tjera kombëtare ose etnike.

Within the borders of one country, various kitchen traditions can flourish. This is very noticeable, for example, in the kitchens of the regions of Italy and Germany. Elena Kostyukovich in her book “Food – Italian Happiness” vividly shows the causes of such a difference in regional cuisines of Italy. The Slow Food movement is intended to preserve the diversity of kitchen traditions.

Konceptet e "kuzhinës evropiane" gjithashtu janë përgjithësuar, duke kombinuar kuzhinat e ndryshme të vendeve evropiane, si dhe kuzhinat e ndikuara nga Europa në Amerikën e Veriut, Australisë, Oqeanisë dhe Amerikës Latine.

Kuzhina hebraike u formua nën ndikimin e zakoneve fetare dhe kufizimet (kashrut) që shkaktuan, si dhe rivendosja e hebrenjve anembanë botës, domethënë, enët hebraike në vende të ndryshme të botës ndryshojnë. Në Izrael, kuzhina izraelite kombinon traditën e kuzhinave Ashkenazi, Sephardik, Afrikën Veriore, Lindore dhe Mesdhetare.