Modelet e lumit 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 2

3D Skena lumore për modelimin arkitektonik 3d.

Lumi është një rrjedhë natyrore e ujit me përmasa të konsiderueshme me një rrjedhje natyrore përgjatë kanalit (thellimi natyral i zhvilluar nga ai) nga burimi deri në gojë dhe ushqyer nga rrjedha sipërfaqësore dhe nëntokësore nga pellgu i saj.

Uji në të mblidhet zakonisht nga rrjedhja sipërfaqësore që rezulton nga reshjet nga një zonë e caktuar e kufizuar nga një pellg ujëmbledhës, si dhe nga burime të tjera, siç janë rezervat e ujërave nëntokësore, lagështia e ruajtur në akullin natyral (në procesin e shkrirjes së akullnajave) dhe mbuluar me dëborë.

Në secilin lumë, dallohet vendi i origjinës së tij - burimi dhe vendi (pjesa) e bashkimit me detin, liqenin ose bashkimin me një lumë tjetër - gryka.

Ata po derdhen drejtpërdrejt në oqeane, dete, liqene ose humbin në rëra dhe këneta quhen të mëdha; që derdhen në ato kryesore - degë.

Sipërfaqja e tokës me një sistem të tillë mbledh ujërat e saj dhe quhet pellgu. Zona e pellgut, së bashku me shtresat e sipërme të kores së tokës, përfshin këtë sistem lumor dhe ndahet nga sistemet e tjera të lumenjve nga ujëmbledhësit.