Objektet e tjera të arkitekturës 3D

Modele 3D » Arkitektura 3D Modele » Objektet » Objektet e tjera të arkitekturës

Duke shfaqur 1-24 e rezultateve 157

Objekte të Tjera të Arkitekturës Modele 3D mbretërore falas për modelim dhe pasqyrim grafik kompjuterik 3D.

Stili arkitektonik mund të përkufizohet si një kombinim i karakteristikave dhe karakteristikave kryesore të arkitekturës së një kohe dhe vendi të caktuar, të manifestuar në tiparet e aspekteve funksionale, konstruktive dhe artistike (qëllimi i ndërtesave, materialeve ndërtimore dhe strukturave, metodave e përbërjes arkitektonike). Koncepti i stilit arkitekturor përfshihet në konceptin e përgjithshëm të stilit si një botëkuptim artistik, që përfshin të gjitha aspektet e artit dhe kulturës së një shoqërie në kushte të caktuara të zhvillimit të saj social dhe ekonomik, si një kombinim i tipareve kryesore ideologjike dhe artistike të mjeshtri.

Zhvillimi i stileve të objekteve të tjera të arkitekturës varet nga faktorët klimatikë, teknikë, fetarë dhe kulturorë.

Edhe pse zhvillimi i arkitekturës varet drejtpërdrejt nga koha, stilet nuk ndryshojnë vazhdimisht njëri-tjetrin, bashkëjetesa e njëkohshme e stileve si alternativa me njëri-tjetrin (për shembull, barok dhe klasicizëm, modern dhe eklektik, funksionalizmi, konstruktivizmi dhe art deco) njohur.

Stili arkitektonik, si stili i artit në përgjithësi, është një koncept konvencional. Është i përshtatshëm për të kuptuar historinë e arkitekturës evropiane. Megjithatë, për krahasimin e historisë së arkitekturës së disa rajoneve, stili si një mjet përshkrues nuk është i përshtatshëm.

Ka stile të tilla (për shembull, moderne), të cilat në vende të ndryshme quhen ndryshe.

Brenda kuadrit të paradigmës postmoderniste janë shfaqur shumë trende, të cilat dallojnë shumë në filozofi dhe në mjetet gjuhësore. Ndërsa ka debate shkencore rreth pavarësisë së një drejtimi ose një tjetër, nuk ka dhe nuk mund të jetë unitet në terminologji.

Pavarësisht nga këto të meta, stili si një mjet përshkrues është pjesë e metodës shkencore të historisë së arkitekturës, sepse na lejon të gjurmojmë vektorin global të zhvillimit të mendimit arkitekturor.

Objektet e tjera të arkitekturës Formatet e skedarëve modele 3D: 3ds max, dxf, fbx, c4d, obj