Skenat e tjera të arkitekturës Modelet 3D

Modele 3D » Arkitektura 3D Modele » skena » Skena Stili » Skena të tjera të arkitekturës

Duke treguar të gjitha rezultatet 20

Arkitekturë të Tjera Skenat Grafikë 3D për modelim dhe paraqitje arkitekturore.

Si një formë arti, arkitektura hyn në sferën e kulturës shpirtërore dhe materiale. Ndryshe nga ndërtimi utilitar dhe aktiviteti estetik (harmonizimi i mjedisit), për shembull, dizajni, arkitektura si arti zgjidhë detyra artistike dhe imagjinative, domethënë, shpreh në imazhe artistike idetë e njeriut rreth hapësirës dhe kohës dhe vendit të njeriut në përreth botës.

Zhvillimi historik i shoqërisë përcakton funksionet, llojet e përbërjes dhe zhanret e krijimtarisë arkitekturore (ndërtesa me hapësirë ​​të brendshme të organizuar, struktura që formojnë hapësira të hapura, ansamble), sisteme të dizajnit teknik, struktura artistike e strukturave arkitekturore.

Sipas metodës së formimit të imazheve, arkitektura quhet jo-vizuale (tektike) e artit, të cilat përdorin shenja jo konike (konvencionale) ose imazhe abstrakte, objekte, fenomene, veprime që drejtohen drejtpërdrejtë tek mekanizmat shoqërues të perceptimit . Vlerësimi pragmatik i punës së arkitekturës përcaktohet nga idetë e aftësisë së saj për t'i shërbyer qëllimit të tij funksional.

Sipas mënyrës se si vendosen imazhet, arkitektura tradicionalisht quhet lloje hapësinore (plastike) të artit, veprat e të cilave janë:

  • ekzistojnë në hapësirë, nuk ndryshojnë dhe nuk zhvillohen në kohë;
  • kanë një karakter substancial;
  • kryer nga përpunimi i një materiali material;
  • perceptuar nga publiku direkt dhe vizual

Ju do të gjeni skena të tjera të arkitekturës modelet 3D, këtu, në Flatpyramid.