Strukturat e tjera të Arkitekturës Modelet 3D

Modele 3D » Arkitektura 3D Modele » Strukturat » Strukturat Stili » Strukturat e tjera të Arkitekturës

Duke treguar të gjitha rezultatet 24

Strukturat e arkitekturës modele 3d

Arkitektura - në përgjithësi nënkupton shkencën dhe artin e ndërtimit, dizajnimin e ndërtesave dhe strukturave të tjera të arkitekturës, si dhe tërësinë e ndërtesave dhe strukturave që krijojnë një mjedis hapësinor për jetën dhe veprimtarinë e njeriut. Arkitektura krijon një mjedis të organizuar materialisht për të cilin njerëzit kanë nevojë për jetën dhe aktivitetet e tyre, në përputhje me aspiratat e tyre, si dhe aftësitë moderne teknike dhe pamjet estetike. Karakteristikat funksionale (qëllimi, dobia), teknike (forca, qëndrueshmëria) dhe estetike (bukuria) e objekteve janë të ndërlidhura në arkitekturë.

Veprat arkitektonike perceptohen shpesh si vepra arti, si simbole kulturore ose politike. Qytetërimet historike karakterizohen nga arritjet e tyre arkitektonike.

Subjekti i punës me hapësirën është organizimi i vendit të banuar në tërësi. Ajo u caktua në një drejtim të veçantë - zhvillimi urban, i cili mbulon një kompleks të problemeve socio-ekonomike, ndërtimore dhe teknike, arkitektonike dhe artistike, sanitare dhe higjienike. Për të njëjtën arsye, është e vështirë të japësh një vlerësim korrekt të strukturës arkitektonike, duke mos ditur planifikimin e qytetit.

Një nga çmimet më të larta ndërkombëtare në fushën e arkitekturës është Çmimi i Pritzker, i dhënë çdo vit për arritjet më të shquara në fushën e arkitekturës.

Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Njëzetë të Bashkimit Ndërkombëtar të Arkitektëve (ISA), mbajtur në Barcelonë në 1996, çdo vit të hënën e parë të tetorit, festohet një festë profesionale ndërkombëtare e arkitektëve dhe njohësve të kryeveprave arkitekturore - Dita Botërore e Arkitekturës.

Si një formë arti, arkitektura hyn në fushën e kulturës shpirtërore dhe materiale. Ndryshe nga ndërtimi utilitar dhe veprimtaria estetike (p.sh., harmonizimi i mjedisit), për shembull, dizajni, arkitektura si një art zgjidh problemet e imazhit artistik, domethënë, ajo shpreh në imazhet artistike të idesë së një personi për hapësirën dhe kohën dhe vendi i njeriut në botën përreth tij.

Sigurisht, arkitektura ka zbuluar se është pasuese edhe në botën e modelimit 3D. Kjo është arsyeja pse mund të gjeni shumë ndërtesa dhe struktura të tjera të arkitekturës modele 3D Flatpyramid.