Tavanet Modelet 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 6

Objektet tavan 3D për modelet arkitekturore 3d.

Tavani është pjesa e poshtme e strukturës mbyllëse që kufizon dhomën lart. Mund të jetë drejtpërdrejt në pjesën e poshtme ose të mbuluar, ose të pezulluar - të formuar nga elementë të veçantë strukturorë.

Kur ndërtimi si tavan në ambientet më shpesh shërben një pllakë betoni, e cila shërben si një ndarës midis kateve. Kështu, pjesa e poshtme e saj bëhet tavani, lart - dyshemeja e katit të sipërm. Përveç kryerjes së funksionimit të ndarjes së dyshemeve, është gjithashtu shpesh një mbështetje për llambadarët, detektorë zjarri, sensorë të lëvizjes dhe nganjëherë kamerat e sigurisë.

Meqenëse gjatë procesit të ndërtimit nuk është gjithmonë e mundur të sigurohet një bashkim i pllakave (dëmtimi mekanik gjatë transportit ose instalimit), pasi objekti të dorëzohet, mund të vërehen shpërthime të pabarabarta dhe të shtypura në sipërfaqen e tavanit. Për këtë qëllim, përdoren metoda të ndryshme për eliminimin e këtyre defekteve.