Bridges Modelet 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 14

3D Modele të Urave dhe Strukturave të tjera Arkitekturore.

Ura është një strukturë artificiale e ngritur mbi një pengesë, për shembull, nëpër një lumë, liqen, kënetë, ngushticë.

Një strukturë inxhinierike e ndërtuar përgjatë rrugës quhet mbikalim, një strukturë mbi një luginë ose luginë quhet një rrugëdije.

Si rregull, ura përbëhet nga struktura span dhe kalatave. Strukturat e hapësirës përdoren për të perceptuar ngarkesat dhe për t'i transferuar ato tek mbështetësit; ato mund të vendosen në rrugë, në kalimin e këmbësorëve, në tubacion. Mbështetja e transferimit të ngarkesës nga strukturat span në bazën e urës.

Skema statike e strukturave span mund të jetë e harkuar, trare, kornizë, të qëndruar kabllor ose e kombinuar; ai përcakton llojin e urës me anë të dizajnit.

Strukturat e hapësirës mbështeten nga mbështetëset, secila prej të cilave përbëhet nga një themel dhe pjesë mbështetëse. Forma e mbështetësve mund të jetë shumë e larmishme. Mbështetësit e ndërmjetëm quhen dema, mbështetje bregdetare.

Materialet për ura janë metal (çeliku dhe lidhjet e aluminit), beton të përforcuar, beton, gurë natyral, dru, litarë.

Skema e urës është një formulë në të cilën paraqiten vazhdimisht dimensionet e shtyllave të llogaritura, distancat ndërmjet qendrave të pjesëve mbështetëse të strukturave span. Nëse disa pjesë mbështetëse të njëpasnjëshme kanë të njëjtën madhësi, numri i tyre shumëzuar me madhësinë e secilit tregohet.