Modelet e Office 3D

Duke shfaqur 1-24 e rezultateve 594

3D Office Scenes modele 3d që mund të shkarkohen pa pagesë për modelimin e grafikut kompjuterik 3D.

Në zyrën kryesore gjendet menaxhmenti i kompanisë, vendi i selisë së kompanisë ose ndërmarrjes ku ndodhet drejtuesi i lartë i kompanisë ose ndërmarrjes, drejtoria, sekretariati dhe njësitë e tjera administrative të rëndësishme. Vendndodhja e vendit kryesor tregohet kur regjistroni kompaninë. Disa ofrojnë selinë qendrore për rëndësi, që është një përdorim i pasaktë i këtij termi.

Gjithashtu nganjëherë nënkupton zyrën e një menaxher apo punonjës të një organizate publike, agjencie qeveritare, ndërmarrje, kompani, korporatë, e kështu me radhë.

Për lehtësimin e qarkullimit të biznesit, zyrat zakonisht caktohen në një kategori ose në një tjetër. Më e zakonshme është klasifikimi alfabetik sipas të cilit dallohen kategoritë kryesore të lokaleve të zyrave A, B, C, D (A është më e larta, D është klasa më e ulët), të cilat përsosin më tej duke shtuar "+" dhe "-" simbolet (A +, A, A-, etj., ose me indekse dixhitale (A1, A2, etj.) Caktimi i klasës është deri diku subjektiv dhe bazohet në karakteristikat e mëposhtme të dhomës.