Modele të astronomisë 3D

Duke treguar 1-24 i rezultateve 42

Modelet 3D për astronominë duke përfshirë hapësirën, planetet, Diellin, Tokën dhe Hënën.

Astronomia studion Sunin dhe yjet e tjerë, planetet e Sistemit Diellor dhe satelitët e tyre, eksoplanetat, asteroidet, kometat, meteoroidet, materiet ndërplanetare, materiet ndëryjore, pulsarët, vrimat e zeza, mjegullat, galaktikat dhe grumbullimet e tyre, kuazarët dhe shumë më tepër.

Astronomi është një nga shkencat më të vjetra. Kulturat prehistorike dhe qytetërimet e lashta kanë lënë prapa objekte të shumta astronomike që tregojnë njohuritë e tyre për ligjet e lëvizjes së trupave qiellorë. Shembujt përfshijnë monumentet antike para-dinastike egjiptiane dhe Stonehenge. Qytetërimet e para të babilonasve, grekëve, kinezëve, indianëve, majanëve dhe inkasve kanë bërë tashmë vëzhgime metodike të qiellit të natës. Teleskopi lejoi ta zhvillonte atë në shkencën moderne. Historikisht, shkenca përfshin astrometri, lundrim me yje, vëzhgim, krijim të kalendarëve dhe madje edhe astrologji. Në ditët e sotme, ajo gjithashtu llogaritet si sinonim i astrofizikës.

Në shekullin Xmbëdhjetë, astronomi u ndanë në dy degë kryesore: vëzhguese dhe teorike. Astronomia observuese është marrja e të dhënave vëzhguese mbi trupat qiellorë, të cilat pastaj analizohen. Kjo shkencë është përqendruar në zhvillimin e modeleve kompjuterike, matematikore ose analitike për përshkrimin e objekteve astronomike dhe fenomeneve. Këto dy degë plotësojnë njëra-tjetrën: shkenca teorike kërkon sqarime për rezultatet e vëzhgimeve, dhe ato vëzhguese sigurojnë materiale për përfundimet teorike dhe hipotezat dhe mundësinë e verifikimit të tyre.