Modele ekskavatori 3D

Nuk ka produkte që përputhet me përzgjedhjen tuaj.

Ekskavator - lloji kryesor i makinave për lëvizjen e tokës të pajisur me një kovë. Qëllimi kryesor është zhvillimi i tokave (shkëmbinj, minerale) dhe ngarkimi i materialeve pjesa më e madhe.

Dallimi kryesor i gërmuesit me një kovë të vetme nga makinat e tjera që lëvizin në tokë është se gërmimi i tokës kryhet nga një trup pune i lëvizshëm me një shasi fikse. Rrotullimi i kovës për shkarkim kryhet gjithashtu kur makina është në këmbë. Eskavatorët me shumë kova mund të lëvizin gjatë mbledhjes së tokës (për shembull, çelsat), por kovat domosdoshmërisht lëvizin veçmas nga shasia.

Eskavatorët përdoren gjatë ndërtimit dhe prishjes së ndërtesave të banimit, ndërtimit të rrugëve, si dhe në gurore dhe miniera.
Strukturisht, ekskavatorët përbëhen nga pajisjet e punës (zakonisht të zëvendësueshme), karroca (shasi) dhe energji. Vendi i punës i ekskavatorit, kovë pune, e quajtur fytyrë. Një tipar i veçantë i ekskavatorëve është një gamë e gjerë e pajisjeve të këmbyeshme - jo vetëm kova të ndryshme por edhe kabina, doreza, shtylla shtyllash, si dhe mjetet aktuale të punës: kova gërmimi, ngarkimi, goca dy dhe multi-maksilare, ripper, grepa .

Eskavatorët në bazë të punës:
- Ekskavatorë ciklikë (një kovë): ekskavator me një kovë (në drejtim të dhëmbit të kovës së ekskavatorit); pajisjet e punës: zvarritës, një lopatë e përparme, gropë mbrapa, kapje;
- Ekskavatorët e vazhdueshëm (llogore, rotor dhe të tjera);
- Ekskavatorët e thithjes me vakum dhe vakum (për shembull, pastruesit thithës).