Koleksione të automjeteve industriale 3D Modele

Modele 3D » Automjetet Modelet 3d » Automjetet Industriale » Koleksione të automjeteve industriale

Duke treguar të gjitha rezultatet 3

Modelet 3D të Koleksioneve të Automjeteve Industriale në Flatpyramid.

Transporti industrial është një kombinim i automjeteve, strukturave dhe shtigjeve të ndërmarrjeve industriale të destinuara për servisimin e proceseve të prodhimit, lëvizjen e lëndëve të para, produkteve gjysëm të gatshme dhe produkteve të përfunduara në territorin e një ndërmarrjeje shërbimesh. Transporti industrial kryen transportin teknologjik, dmth. Lëvizjen e lëndës djegëse dhe të lëndëve të para në kufijtë lokalë të ndërmarrjeve (transportin e brendshëm teknologjik), si dhe importin (eksportin) e mallrave për llojet e tjera të transportit (transportin e jashtëm). Transporti industrial luan një rol udhëheqës në punën e ndërmarrjeve të metalurgjisë së hekurit, qymyrit, kimisë, ndërtimit, pylltarisë, përpunimit të drurit dhe naftës dhe industrive të tjera.

Transporti industrial i shërben nevojave të ndërmarrjes suaj dhe i përket jo-komercial (departamentit), duke qenë pjesë e infrastrukturës së ndërmarrjes. Ai siguron transport brenda dyqaneve dhe ndërmjet tyre, ofron dyqane dhe magazina komunikimi, si dhe komunikim me transportin kryesor gjatë importit dhe eksportit të lëndëve të para dhe produkteve.

Struktura e transportit industrial përfshin të gjitha llojet e transportit që përbëjnë sistemin e transportit, si dhe llojet e veçanta të transportit, por ato kryesore janë transporti hekurudhor, rrugor dhe tubacioni. Modele të veçanta të transportit luajnë një rol të veçantë. Këto janë transporti i vazhdueshëm - tubacionet, shiritat, kabllor-pezullimi dhe rrugët me hekurudhë, pneumatike dhe hidro-transport.

Modelet 3D Modelet e automjeteve industriale përbëhen nga:

  • Hekurudhave dhe automobilave
  • Rrip transportieri
  • Makina kabllore
  • Hidraulike
  • Pneumocontainer
  • hekurudhë me një shinë