Nisni modelet me 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 5

Modelet e 3D të lëshimit të hapësirës për anije kozmike.

Kompleksi i nisjes është vendi ku fillon automjeti i nisjes, si dhe lehtësirat që ofrojnë dorëzimin në jastëkun e nisjes, kontrollimin, karburantet, përgatitjen dhe lansimin e automjeteve hapësinore (automjetet e lëshimit).

Automjeti i lëshimit në rrugët hekurudhore ose ato të hyrjes rrugore dorëzohet dhe instalohet në një pozicion vertikal në jastëkun e lëshimit (platformën e lëshimit), nën të cilën, pasi të jenë ndezur sistemet e shtytjes së raketës, mund të ketë një kanal të rrjedhjes me një defektor gazi që i reziston temperatura dhe presioni i gazrave të shkarkimit gjatë lëshimit. Për instalimin vertikal të një rakete, vinça portal ose prizat zakonisht përdoren si pjesë e një kompleksi lëshimi ose një pajisje transporti rakete.

Mirëmbajtja para-fluturimit të automjetit lëshues mund të kryhet duke përdorur një kullë mirëmbajtjeje, e cila është e instaluar afër automjetit të lëshimit në jastëkun e nisjes (platformat e punës të kullës së mirëmbajtjes janë të lidhura me shkallë dhe / ose një ashensor) dhe siguron hyrja në pothuajse çdo nyje automjeti lëshimi (aeroplan), koha e lëshimit (kohë e shkurtër para fillimit), kulla e shërbimit, si rregull, devijon (ose hiqet) nga automjeti i lëshimit.