Modelet e ndërtimit 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 7

Modelet 3D të makinave dhe automjeteve të tjera për ndërtim dhe përdorime të tjera industriale.

Ndërtimi i ndërtesave industriale kryhet për nevojat e industrive të ndryshme. Në varësi të llojit të aktivitetit dhe proceseve teknologjike, ekzistojnë disa zgjidhje themelore të dizajnit:

ndërtesat e energjisë (nënstacionet elektrike, termocentralet);
prodhimi (i dedikuar për prodhim);
transportin dhe magazinën (depot, garazhet);
ndihmëse (mensitë e fabrikës, ndërtesat mjekësore, familjare).

The classification of industrial buildings is carried out according to several principles and has many types. Industrial buildings are divided into four classes, where the first is buildings with increased requirements, and the fourth – with minimal. During construction, fire resistance and durability are taken into account. There are three degrees of durability of buildings:

I – the term of use is about 100 years;
II – not less than 50 years;
III – at least 20 years of service.

Rezistenca e zjarrit e strukturave të ndërtimit ka pesë gradë kryesore, ku ndërtesat e klasit të parë klasifikohen jo më pak se shkalla II, ndërtesat e klasës së dytë kanë një shkallë të tretë dhe në ndërtesat e klasave III dhe IV rezistenca e zjarrit e fondacionit nuk është numëruara.