Pjesët e trenit 3D Modele

Duke treguar të gjitha rezultatet 7

Pjesët e trenit Modelet 3D përbëhen nga shumë pjesë të ndryshme.

Korniza kryesore është një strukturë mbështetëse metalike që percepton peshën e pajisjeve të trupit dhe shërben për të transferuar forcat tërheqëse dhe të frenimit, ngarkesat dinamike dhe shoku që ndodhin gjatë lëvizjes së trenave. Korniza e automjetit përbëhet nga pjesët e para, të ndërmjetme dhe të fundit. Pjesa ballore e kornizës përbëhet nga trarët e ngjitur të përforcuar me brinjë dhe fletë rripash; një kuadër u sigurua në kuadër, i cili shërbeu për të instaluar një motor nafte në karrocë. Pjesa e ndërmjetme e kornizës përbëhet nga një anë, gjerësi e mesme, tërthore dhe trarëve. Pjesa përfundimtare e kornizës përbëhet nga trupa tampon dhe tërthor, mbështjellje. Dizajni i kornizës së automjetit të ndërmjetëm është i ngjashëm, përveç mungesës së një pjese ballore në të.

Trupi i makinës është një strukturë e ngurtë metalike e salduar, e cila është e vendosur në kornizë dhe shërben për të akomoduar pasagjerët dhe pajisjet dhe për t'i mbrojtur nga moti. Trupi i makinës i një treni me naftë ishte bërë nga elemente gjatësore dhe tërthorëse të mbuluara me fletë çeliku. Trupi i makinës anësore përbëhet nga shtylla dritare dhe dyerve të lidhura së bashku, në të cilat janë të lidhura fletët e lëmuara të çelikut. Kulmi ishte bërë nga trarët gjatësorë të lidhur së bashku dhe harqet e tërthorta në të cilat ishin të lidhura edhe fletë të lëmuara të çelikut. Trupat e makinave janë projektuar për të operuar trena me naftë në zonat me platforma të ulëta por mund të përshtaten për përdorim në zonat me platforma të larta.

Dhoma e motorit është e vendosur në makinat e makinave prapa taksi i shoferit. Pastaj ndoqi një ndarje të vogël, që fillimisht përdoret si bagazh dhe kishte vende të palosshme 5, pa asnjë bagazh të përdorur për të akomoduar udhëtarët. Ai u pasua nga salloni, pastaj - ndarësja e pasagjerëve, pasuar nga tualeti dhe hollin e dytë. Në rimorkiot, pjesa më e madhe e hapësirës së brendshme ishte e rezervuar për ndarjen e pasagjerëve, në të dy anët e të cilave ishin hollë; në vestibulat e të gjitha makinave në mure janë të instaluara dy ashtrays.

Pjesët e trenit Formatet e skedarëve 3D: 3ds fbx c4d lwo ma mb hrc xsi obj