Modele Digger 3D

Tregon rezultatin e vetme

Modele 3D të Automjeteve Digger për përdorim industrial për modelimin 3D dhe dhënien e grafikëve.

Digger - lloji kryesor i makinave lëvizëse të pajisura me një kovë. Qëllimi kryesor është zhvillimi i dherave (shkëmbinj, minerale) dhe ngarkimi i materialeve pjesa më e madhe.

Dallimi kryesor i gërmuesit me një kovë të vetme nga makinat e tjera që lëvizin në tokë është se gërmimi (gërmimi) i tokës kryhet nga një trup pune i lëvizshëm me një shasi të fiksuar. Rrotullimi i kovës për shkarkim kryhet gjithashtu kur makina është në këmbë. Lopatat e kovës mund të lëvizin gjatë mbledhjes së tokës, por kovat domosdoshmërisht lëvizin veçmas nga shasia.

Gërmuesit përdoren gjatë ndërtimit dhe prishjes së ndërtesave të banimit, ndërtimit të rrugëve, si dhe në gurore dhe miniera.
Strukturisht, ekskavatorët përbëhen nga pajisjet e punës (zakonisht të zëvendësueshme), nënshartesa (shasia) dhe pajisjet e energjisë. Vendi i punës së ekskavatorit, kova e punës, e quajti fytyrën. Një tipar i ekskavatorëve është një gamë e gjerë e pajisjeve të këmbyeshme - jo vetëm kova të ndryshme, por edhe mburrjet, dorezat, mjeshtrat e grumbullit, si dhe mjetet aktuale të punës: kova gërmimi, ngarkimi, pirgësh dy dhe shumë-maxillarë, rippers, grepa.