Trena të tjerë Modelet 3D

Modele 3D » Automjetet Modelet 3d » Tren » Trena te tjere

Duke treguar të gjitha rezultatet 8

Modele të tjera treni 3D në Flatpyramid.

Megjithëse tradicionalisht fjala "tren" ishte e lidhur me transportin hekurudhor, ai dukej shumë më herët se lokomotivat e para me avull (1804). Kështu, sipas fjalorit Dahl, fjala "tren" vjen nga fjala "udhëtim" dhe fillimisht nënkuptonte një seri karrosh pas njëri-tjetrit - në këtë kuptim fjala ruhet, në veçanti, në frazën "treni i dasmës".

Në të ardhmen, me zhvillimin e transportit hekurudhor, fjala "tren" filloi të zbatohej për të. Në të njejtin fjalor Dahl mund të hasim një përkufizim të tillë: "Një tren hekurudhor - sa lokomotiva janë me fat, ose ajo që bashkohet së bashku, në një tërësi." Përkufizimi gjithashtu përfshin një grup makinerish të ndërlidhur - trenin.

Përkufizimi i dhënë në fjalorin e Brockhaus dhe Efron, tashmë përcakton praninë në përbërjen e njësive të tërheqjes:
Tren - ekipet e lidhura së bashku për të ndjekur hekurudhën. Zakonisht P. është i përbërë nga një numër makinash, i drejtuar nga një lokomotivë e vendosur në kokë.

Ndërsa përdorimi i transportit me kuaj u reduktua, fjala "tren" gradualisht humbi kuptimin e tij origjinal ("rresht karroce") dhe u bë i lidhur ekskluzivisht me hekurudhën.
Tren hekurudhor, i formuar dhe i shoqëruar nga veturat me një ose më shumë lokomotiva ekzistuese ose me vetura motorike, që kanë sinjale të lehta dhe të tjera identifikimi.

Së fundi, Rregullat për Operimin Teknik të Hekurudhave japin një përkufizim të ngjashëm zyrtar të fjalës "tren", por me kushtin e mëposhtëm:
Lokomotivat pa makina, makina motorike, makina hekurudhore dhe makina hekurudhore të tipit fiks, të dërguara në skenë, konsiderohen si tren.

Kështu, në konceptin zyrtar, jo çdo tren mund të quhet tren; nga ana tjetër, prania e makinave nuk është një parakusht i trenit.