Hapësirë ​​3D Modele

Duke treguar të gjitha rezultatet 8

Modele 3D Hapësirë Flatpyramid.

Space – relatively empty parts of the universe, located outside the atmosphere of the celestial bodies.

Në kundërshtim me mendimin mbizotërues, hapësira nuk është plotësisht bosh, ka një densitet shumë të ulët të materies. Kryesisht është një atom hidrogjen në gjendjen atomike, molekulare ose jonizuese), ka edhe gazra të tjera të thjeshta (helium, azot, oksigjen), grimca të ngurta pluhuri që përmbajnë kryesisht karboni dhe nga spektroskopia mikrovalë, disa dhjetra molekula të ndryshme zbuluar. Në të njëjtën kohë, hapësira është e mbushur me rrezatim elektromagnetik, në veçanti, rrezatimi relik që u la pas Big Bang, dhe rrezet kozmike që përmbajnë bërthama atomike atomike dhe grimca të ndryshme subatomike.

There is no clear boundary between the earth’s atmosphere and the cosmos, as the atmosphere increases with increasing height gradually. If the temperature was constant, then the pressure would change according to the exponential law from 100 KPa at sea level to zero. The International Federation of Aeronautics (IFA) has set a working limit between the atmosphere and space at a height of 100 km (Karman Line). In the United States, astronauts are considered to be at a height of over 50 miles (~ 80 km).

Hapësira është e ndarë në zona të tilla që kanë vetitë e ndryshme:

  • hapësira pranë Tokës;
  • hapësira ndërplanetare;
  • hapësirë ​​ndëryjore;
  • hapësirë ​​intergalaktike.

Së bashku me këtë, ekziston një ndarje e kushtëzuar e hapësirës nga Toka në distanca nga:

  • afër-hapësirë
  • hapësirë ​​të largët (të thellë ose të hapur).