Modelet e insekteve 3D

Duke shfaqur 1-24 e rezultateve 42

3D Modele të insekteve të tilla si milingonat e brumbujve mushkonja e fluturës mizat e mizave të mizave të mizave të mizave të purpurta insekte të bimëve të karkalecave.

Insects are a class of invertebrate arthropod animals. According to the traditional classification, together with centipedes belong to the tracheal breathing subtype. In many groups of insects, the second and third breast segments are carried by a pair of wings. The legs are three pairs, and they are attached to the thoracic region. Insect body size from 0.2 mm to 30 cm and more.

The full life cycle of insects includes embryonic development (egg phase) and postembryonic, accompanied by metamorphosis. There are two main types of metamorphosis – incomplete and complete transformation. Incomplete transformation is characterized by the passage of insects of the three phases of development and complete – four. In insects with incomplete transformation, the larvae are similar in appearance to adult insects, differing from them in smaller body sizes, absence or embryo of wings and genital appendages. Insects with complete transformation are characterized by worm-like larvae, and only adults possess all the features characteristic of the order as a whole. In the larval phase in insects, growth and development occur, and in the imago phase – reproduction and settling.

Shumëllojshmëria e jashtëzakonshme e formave të insekteve është veçoria e tyre e mrekullueshme. Janë përshkruar më shumë se 1 milion specie insektesh, duke i bërë ato klasën më të madhe të kafshëve që zënë të gjitha llojet e zonave ekologjike dhe gjenden kudo, përfshirë Antarktidën.

Shkenca që studion insektet quhet entomologji.