Këpucë 3D Modele

Modele 3D » Rrobat Modele 3D » Këpucët

Duke treguar të gjitha rezultatet 11

Shoes modelet 3D në Flatpyramid.

Këpucët - një produkt për të mbrojtur këmbët nga ndikimet e jashtme dhe për të kryer funksione utilitare dhe estetike. Shtë një element i veshjes.

Historia e tyre fillon afërsisht nga Paleolitit e sipërm. Studimi i periudhës më të hershme në historinë e këpucëve është me interes të veçantë për arkeologët dhe antropologët.

Historia e këtij elementi të rrobave ka më shumë se një mijëvjeçar. Historiani Eric Trinakus nga Universiteti Shtetëror i Uashingtonit në St Louis, Missouri, SHBA, arriti në përfundimin se këpucët u shfaqën 26-30 mijë vjet më parë në perëndim të Euroazisë. Ai analizoi tiparet e skeletit të njerëzve që jetonin atje në epokën e Paleolitit të Mesëm dhe të Vonë, duke i kushtuar vëmendje gishtit të vogël të këmbës, duke vënë re se gishti i vogël po bëhej më i dobët dhe pastaj filloi forma e këmbës te ndryshosh. Ky deformim karakteristik lidhet me mbajtjen konstante të këpucëve.

Përveç kësaj, për prodhimin e këpucëve dhe materialeve bimore u përdorën - lëvorja e pemës, kallami, papirus, bast, kashtë, si dhe fije të trashë të trashë, të ndjerë dhe madje edhe dru (japonezët, për shembull, janë ende të veshur me gota - sandale prej druri )