Këpucë 3D Modele

Modele 3D » Rrobat Modele 3D » Këpucët

Duke treguar të gjitha rezultatet 11

Shoes modelet 3D në Flatpyramid.

Shoes – a product to protect the feet from external influences and carrying utilitarian and aesthetic functions. It is an element of clothing.

Historia e tyre fillon afërsisht nga Paleolitit e sipërm. Studimi i periudhës më të hershme në historinë e këpucëve është me interes të veçantë për arkeologët dhe antropologët.

Historia e këtij elementi të rrobave ka më shumë se një mijëvjeçar. Historiani Eric Trinakus nga Universiteti Shtetëror i Uashingtonit në St Louis, Missouri, SHBA, arriti në përfundimin se këpucët u shfaqën 26-30 mijë vjet më parë në perëndim të Euroazisë. Ai analizoi tiparet e skeletit të njerëzve që jetonin atje në epokën e Paleolitit të Mesëm dhe të Vonë, duke i kushtuar vëmendje gishtit të vogël të këmbës, duke vënë re se gishti i vogël po bëhej më i dobët dhe pastaj filloi forma e këmbës te ndryshosh. Ky deformim karakteristik lidhet me mbajtjen konstante të këpucëve.

In addition, for the manufacture of shoes and plant materials were used – tree bark, reed, papyrus, bast, straw, as well as thick coarse yarn, felt and even wood (the Japanese, for example, are still wearing geta – wooden sandals).