Snakes Modelet 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 3

Snakes 3D models  – a suborder of the class of reptiles squad scaly. They live on all continents except Antarctica and several large islands, such as Ireland and New Zealand, as well as many small islands of the Atlantic Ocean and the central part of the Pacific Ocean. Some of them are poisonous, but non-venomous are represented by more species. Poisonous ones use poison primarily for hunting (to kill a victim), and not for self-defense. The poison of some species is strong enough to kill a person. Non-venomous species either swallow their prey alive (snakes) or they pre-kill (strangle) them (snakes, boas). The largest known snakes living on Earth today are the reticulated python and the anaconda boa. The length of the smallest snake living today – Leptotyphlops carlae – does not exceed 10 centimeters. The size of most snakes does not exceed one meter.

Serpentologjia është studimi i gjarpërinjve.

Gjarpërinjtë zbresin nga lizards dhe janë një grup monophyletic. Sipas të dhënave molekulare, të afërmit e tyre më të afërt në mesin e lizards moderne janë iguanoid dhe gisht formë, duke formuar toxicofera me ta. Disa studime morfologjike tregojnë se mosasaurët janë përfshirë në këtë kullë, dhe ata janë grupi motër e gjarpërinjve.

Gjarpërin fosil më të vjetër të njohur (në 2014) mbetet nga sedimentet mes Jurassic të Anglisë. Nga Kreta e Epërme, mbetjet mbeten relativisht të shumta.