Machines Modelet 3D

Duke treguar 1-24 i rezultateve 45

Modelet 3D të Makinave Industriale të disponueshme në 3ds max mund të shndërrohen në skedarë fjx xx c4d dwg dfx lws për shkarkim.

Makinat industriale janë pajisje që përdoren në nënsektorin e industrisë. Shumica e prodhuesve të makinerive quhen fabrika makinerie.

Industria e makinerive erdhi në ekzistencë gjatë revolucionit industrial. Në fillim të shekullit XIX, disa makina dhe prodhuesit e motoçikletave filluan fabrikat e tyre të makinës. 20

Termi "industria e makinerive" zgjati deri në shekullin e XIX. Kjo degë e industrisë u njoh si e tillë dhe u hetua se kishte një statistikë prodhimi që datonte nga 19, e krijuar nga Ministria Britanike e Tregtisë dhe Industrisë. Në këtë statistikë të industrisë inxhinierike dallohen, për shembull, makineri bujqësore, makineri për industrinë e tekstilit, copa për trenin dhe tramvaj, ndër të tjera. 1907 gjithashtu mund të përdoret në stacione shumë të komplikuara.

Modelet më të njohura: kondicioneri modeli 3D