Modele të tjera Industriale 3D

Modele 3D » Modele industriale 3D » Të tjera Industriale

Duke shfaqur 1-24 e rezultateve 88

Modele të tjera Industriale 3D si mjete, pjesë, makina, pajisje etj.

Industry – a set of enterprises (factories, mills, factories, mines, mines, power plants) engaged in the production of labor tools (both for other sectors of the national economy and for industry itself), the extraction of raw materials, materials, fuel, energy production and further processing of products obtained in industry or produced in agriculture – the production of consumer goods.

Industria është sektori më i rëndësishëm i ekonomisë kombëtare, që ka një ndikim vendimtar në nivelin e zhvillimit të forcave prodhuese të shoqërisë. Struktura e modeleve të tjera industriale 3d përbëhet nga përbërja dhe përqindja e industrive të ndryshme dhe llojet e prodhimit të përfshirë në të, si dhe dinamika e ndryshimeve në këto aksione.

Një industri u krijua në kuadrin e bujqësisë fshatare të familjeve natyrore. Gjatë epokës së sistemit komunitar primitiv, degët kryesore të veprimtarisë së prodhimit u krijuan në shumicën e kombeve (bujqësia dhe mbarështimi i kafshëve), kur produktet e dedikuara për konsum të brendshëm janë bërë nga lëndët e para të minuara në të njëjtën ekonomi. Zhvillimi dhe orientimi i industrisë vendase u përcaktuan nga kushtet lokale dhe vareshin nga disponueshmëria e lëndëve të para.