Modele të tjera mjekësore 3D

Modele 3D » Modele Mjekësore 3d » Mjekësi të tjera

Duke treguar të gjitha rezultatet 6

Modele të tjera mjekësore 3D në Flatpyramid.

Nomenklatura e pajisjeve mjekësore globale, GMDN, zakonisht përdoret për të klasifikuar pajisjet mjekësore.

Përveç atyre të destinuara për diagnostifikim in vitro, pajisjet mjekësore ndajnë:

1. nga niveli i sigurisë:

class 1 – low-risk medical devices;
class 2a – medium-risk medical devices;
Class 2b – high-risk medical products;
class 3 – high-risk medical products.
2. sipas qëllimit funksional, duke pasur parasysh kritere të tilla si:

kohëzgjatja e përdorimit;
invasiveness;
mënyra për të bashkëvepruar me trupin e njeriut;
burime energjie;
funksionet vitale.
Softueri i përdorur për të përdorur pajisjet mjekësore vlen edhe për pajisjet mjekësore dhe merr një klasë që është e njëjtë me pajisjen mjekësore për të cilën është menduar.

Other Medical 3D models file formats: 3ds max fbx ma mb obj