Modele të tjera mjekësore 3D

Modele 3D » Modele Mjekësore 3d » Mjekësi të tjera

Duke treguar të gjitha rezultatet 6

Modele të tjera mjekësore 3D në Flatpyramid.

Nomenklatura e pajisjeve mjekësore globale, GMDN, zakonisht përdoret për të klasifikuar pajisjet mjekësore.

Përveç atyre të destinuara për diagnostifikim in vitro, pajisjet mjekësore ndajnë:

1. nga niveli i sigurisë:

klasë 1 - pajisje mjekësore me rrezikshmëri të ulët;
klasë 2a - pajisje medicinale me rrezik të mesëm;
Klasa 2b - produkte mjekësore me rrezikshmëri të lartë;
klasë 3 - produkte mjekësore me rrezikshmëri të lartë.
2. sipas qëllimit funksional, duke pasur parasysh kritere të tilla si:

kohëzgjatja e përdorimit;
invasiveness;
mënyra për të bashkëvepruar me trupin e njeriut;
burime energjie;
funksionet vitale.
Softueri i përdorur për të përdorur pajisjet mjekësore vlen edhe për pajisjet mjekësore dhe merr një klasë që është e njëjtë me pajisjen mjekësore për të cilën është menduar.

Formatet e tjera të skedarëve 3D të mjekësisë: 3ds max fbx ma mb obj