Antik Guns 3D Modele

Modele 3D » Modele ushtarake 3D » Armët » Guns » Armë antike

Duke treguar të gjitha rezultatet 5

Modelet 3D të Armë Antik dhe armë të tjera të gatshme të gatshme dhe lojë gati për lojëra, botime virtuale dhe animacione të tjera ose mjedise të trajnimit.

Armët antike - Në fillim të kësaj periudhe, përdorimi i armëve prej bronzi ishte tipik. Shpata të ndryshme bronzi dhe mburoja u shfaqën (midis grekëve dhe egjiptianëve të lashtë). Pastaj filluan të bëjnë armë prej hekuri. Në përgjithësi, armët e botës së lashtë u ndanë në armë përleshje (shpata, akset, shtiza) dhe hedhur armët (harqet, hobe, shigjetat). Gjatë kësaj periudhe, përveç armëve të dorës, u përdorën gjithashtu makina të ndryshme rrethimi (ballista, katapultë, desh). Në veçanti, kryqëzimet e para u shfaqën së bashku me balistin.

Në fillim të armëve mesjetare nuk janë shumë të ndryshme nga armët e periudhës së mëparshme. Në fund të epokës së botës së lashtë u shfaqën kataphatë të armatosur rëndë, të cilat u bënë prototipi i kalorësve të armatosur rëndë të Mesjetës klasike dhe, në përputhje me rrethanat, ata kishin nevojë për një armë të aftë për t'i luftuar ata. Prandaj, fundi i Mesjetës u shënua me shfaqjen e armëve të zjarrit. Llojet kryesore të armëve në këtë periudhë ishin: armë përleshje, hedhja e armëve, si dhe armët e zjarrit dhe armët e rrethimit. Nga krahët e ftohta ishin shpatat më të zakonshme, daggers, dhe majat luftarake. (Majat mesjetare janë pasardhës të drejtpërdrejtë të sarissas maqedonas.) Përveç kësaj, shfaqen saber, shpata, shpata, etj. Të ndryshme. Fluturimet dhe kryqëzimet u shpërndanë gjithashtu nga hedhja e armëve. Por këtu hobe kanë gjetur përdorim luftarak vetëm si një armë kompakt hedhjes, në situatat kur kompaktësia është më e rëndësishme se sa gamë të zjarrit të synuar. Armët e zjarrit që u shfaqën në atë periudhë përfshijnë musketat, arquebuses, ushqim, si dhe topat dhe bombarduesit. Në arsenalin e armëve të rrethimit, atëherë kishte të dy ballistat, katapultat, desh, trebucët dhe mostrat e para të artilerisë së rrethimit (në veçanti, të njëjtët bombardues). Në të njëjtën kohë, procesi i shtrydhjes së armëve të rrethimit që dalin nga armët e artilerisë së rrethimit tashmë po fiton vrull.

Antikët Guns 3D modele të skedarëve: fbx, blend, dae, obj