Sci Fi Guns Modelet 3D

Modele 3D » Modele ushtarake 3D » Armët » Guns » Sci Fi Guns

Duke treguar të gjitha rezultatet 5

3D Modele të Sci-Fi Armë dhe Armëve.

Në literaturë, kinema dhe lojëra kompjuterike, përmenden shpesh armë që veprojnë sipas parimit ose posedojnë prona të veçanta që nuk kanë analoge në botën ekzistuese. Armët imagjinar mund të ndahen në disa arketipime:

  • Armë të teknologjisë së lartë
  • Armë magjike
  • Armë legjendare

Ky arke tip i armëve imagjinar përfshin shumë lloje të armëve që dallojnë në përdorimin e teknologjisë që ende nuk është përdorur në botën tonë. Ato mund të gjenden kryesisht në zhanrin e trillimit të shkencës dhe në zhanrin e filmit të veprimit sci-fi. Si rregull, në zhanrin e science fiction, parimet në të cilat një lloj i veçantë i veprave të armëve përshkruhen më me hollësi se sa në zhanrin e veprimit, në të cilin çdo lloj arme jepet si një aksiomë.

Llojet e armë të teknologjisë së lartë Sci-Fi

  • Firearms with significant performance enhancements. In principle, this also includes the “fictional non-fantastic” weapon created at the level of modern technologies, but not corresponding to the existing samples – a frequent move among computer game developers who do not want to spend money on licenses.
  • Emetues të llojeve të ndryshme (lazer, maser, phasers, etj). Mund të ndahet në rrezatim dhe në valë (me një front të madh të lesionit).
  • Stunners. Ndonjëherë është mënyra ndihmëse për armët ushtarake.
  • Blade weapons, that is, “cold” weapons with a special blade (monatomic sword, vibronozh, acid scourge, lightsaber, etc.).
  • Krijesa kibernetike me shkallë të ndryshme të autonomisë (robotët, cyborgs, androids, retë grabitqare).
  • Projektilët me fuqi të veçantë (duke përdorur antimaterinë, plazmën, neutrinën, fushën probabilistike etj.).
  • Deformues hapësinor-kohë.