Modelet Cannon 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 2

Modelet 3D të projektilave Cannon për modelimin 3d dhe paraqitjen e grafikës së armëve të ulët polifonike për lojëra, botime virtuale dhe animacione të tjera ose mjedise të trajnimit.

A gun is a type of artillery gun, the main purpose of which is to shoot at a flat trajectory, as well as at airborne and remote targets. From other representatives of the barrel artillery, such as a howitzer or mortar, the gun differs by a greater elongation of the barrel, the initial velocity of the projectile and long range, but it has a smaller maximum angle of elevation. The relative boundary between a howitzer and a cannon barrel is its length. With a barrel length of less than 40 calibers, the weapon is classified as a howitzer gun; with more – like a gun. This classification was adopted for modern guns, in the era of smooth-bore artillery, it was different: there were guns with a barrel length of less than 20 calibers.

Zjarri nga topat mund të luftohet si nga pozicionet e mbyllura në objektiva që nuk shihen nga pozicioni i zjarrit (bateritë armike artilerike, kolonat e trupave të tij në marshim dhe në pikat e përqendrimit, zonat e populluara), dhe zjarr i drejtpërdrejtë mbi tanke, anije, fortifikime të armikut .

In the first half of the 14th century, firearms were already used in England and Italy. According to the surviving reports of King Edward III’s Personal Wardrobe, the British army in the Battle of Crecy in 1346 had iron pitcher-shaped “ribald”, shooting arrows.

Për herë të parë, ishte e mundur që të shkatërroheshin fortifikimet e gurit me armë zjarri ose nga francezët në 1374 ose nga Burgundians në 1377. Në 1382 Crazy Greta top duket.