Dhëmbët Modele 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 9

Modele të lidhura me mjekësinë 3D në Flatpyramid – the teeth category.

Dhëmbja përbëhet kryesisht nga një dentin me një zgavër të mbuluar me smalt në pjesën e jashtme. Dhëmbja ka një formë dhe strukturë karakteristike, zë një pozicion të caktuar në dentition, është ndërtuar nga inde të veçanta, ka aparatin e vet nervor, gjakun dhe anijet limfatike. Brenda dhëmbit është ind lidhës i lirshëm, i mbushur me nerva dhe enë të gjakut (pulpë).

Normally, a person has from 28 to 32 teeth. There are milk and permanent teeth – temporary and permanent bite.

In the temporary bite there are 8 incisors, 4 canines and 8 molars – a total of 20 teeth. In children, they begin to erupt at the age of 3 months. In the period from 6 to 13 years, milk teeth are gradually replaced by permanent ones.

The permanent bite consists of 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 8-12 molars. In rare cases, there are additional, complementary teeth (both dairy and permanent). The absence of third molars, called “wisdom teeth” is the norm, and the third molars themselves are already considered an atavism by an increasing number of scientists, but this is currently a controversial issue.