Sistemet Skeletore 3D Modele

Modele 3D » Modele Mjekësore 3d » Anatomi » Sistemi skeletik

Duke treguar të gjitha rezultatet 16

Anatomia Modelet 3D janë të njohura gjithashtu, ndër to ju mund të gjeni modele 3D të skeletit.

Një skelet është një koleksion i eshtrave, indeve të kërcit dhe ligamenteve që i forcojnë ato. Organizmi më i vjetër i njohur skeletor sot konsiderohet të jetë një krijesë spontane Coronacollina acula që jetonte në katin e oqeanit jashtë brigjeve jugore të Australisë 550-560 milion vjet më parë. Me pamjen e saj, ajo i ngjante një gozhdë, nga e cila rrezet e drejtpërdrejta u tërhoqën në mënyrë radiale, të cilat shërbenin si skelet. Metoda e vjetër për të bërë një skelet është që të thahet trupi në diell ose në rërën e nxehtë.

Skeletet zakonisht ndahen në tre lloje: jashtme (ekzoskeletë), të brendshme (endoskeleton) dhe të lëngshme (skelet hidrostatik).

All vertebrates are characterized by the presence of an internal skeleton (endoskeleton), although there are species in which the endoskeleton is supplemented to a varying degree by the developed external skeleton (exoskeleton) appearing in the skin (for example, bone scales in some fish species). The appearance of a solid skeleton (the outer skeleton of invertebrates) made it possible to protect the body from harmful external influences of the environment. The appearance of the endoskeleton in vertebrates became the skeleton (support and support) for soft tissues, and the transformation of individual parts of the skeleton into levers set in motion by means of muscles gave a new function to the skeleton – the locomotive. Thus, the mechanical function of the skeleton is manifested in the ability to support (attachment of soft tissues and organs to bone tissue), movement (a certain structure of long tubular bones connected by movable joints and set in motion by muscles controlled by impulses from the nervous system) and protection (formation of individual bones of the canal, box, bone cell or bone container). The vertebral canal and cranium protect the tissues and organs of the nervous system, the thorax – the vital organs of the chest cavity (heart and lungs), and the pelvis – the reproductive organs and the bladder. Along with the mechanical function, the vertebrate skeleton also performs a biological function – participation in the body’s metabolism, especially mineral (the skeleton is the container of phosphorus, calcium, iron and other substances), and also performs the hematopoietic function, not only being a defense for the bone marrow, but also presenting it an organic part.

Popular file formats for skeletal system 3D models: 3ds, max, dxf, fbx, c4d, dae, lwo, hrc, xsi, obj