Kamera Modele 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 24

3D Modelet e Videokamerave në Flatpyramid.

Kamera video është vlera origjinale - një kombinim i një aparati transmetues televiziv dhe një regjistruesi video. Më pas, fjala "kamera kamera" pothuajse zëvendësoi fjalët "kamera televizive" dhe "kamera", duke i zëvendësuar ato. Për herë të parë, fjala "kamera video" u përdor në lidhje me kamerat në dorë miniaturë të krijuara për të regjistruar video në shtëpi në një regjistrues video në shtëpi. Pas shfaqjes së një kombinimi të një kamere TV transmetuese dhe një regjistruesi video - kamera të destinuara për gazetari televizive, fjala "kamera video" u përfshi në përdorim profesional.

Kamera televizive transmetuese - një pajisje e krijuar për të shndërruar një imazh optik të marrë duke përdorur një lente në një shënjestër të një tubi transmetues vakumi ose një matricë fotosensitive në një sinjal video televiziv ose video dixhitale.

Sinjali video mund të transmetohet nga radio, rrjete kabllore ose nëpërmjet internetit, si dhe të regjistrohet në media analoge ose digjitale për riprodhim të mëvonshëm.