Kamera Modele 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 24

3D Modelet e Videokamerave në Flatpyramid.

Kamera është vlera origjinale - një kombinim i një aparati transmetues televiziv dhe një regjistrues video. Më pas, fjala "videokamera" pothuajse zëvendësoi fjalët "kamera televizive" dhe "kamera", duke zëvendësuar ato. Për herë të parë, fjala "video kamera" është përdorur në lidhje me miniaturë të mbajtur me dorë kamera të dizajnuara për të regjistruar video në shtëpi në një regjistrues video në shtëpi. Pas shfaqjes së një kombinimi të një aparati televiziv transmetues dhe një videorekorderi - kamerash të dedikuara për gazetari televizive, fjala "video kamera" ishte përfshirë në përdorim profesional.

Kamera televizive transmetuese - një pajisje e projektuar për të konvertuar një imazh optik të marrë duke përdorur një lente në një objektiv të një tubi transmetues vakum ose një matricë fotosensitive në një sinjal televiziv televiziv ose transmetim digjital video.

Sinjali video mund të transmetohet nga radio, rrjete kabllore ose nëpërmjet internetit, si dhe të regjistrohet në media analoge ose digjitale për riprodhim të mëvonshëm.