Modelet e 3D të Koleksioneve Elektronike Video

Modele 3D » Elektronikë 3D Modele » video » Elektronikë Video Mbledhja

Duke treguar të gjitha rezultatet 6

Modele të 3D për Video Elektronikë Flatpyramid mund të përfshijnë pajisje të ndryshme video.

VCR - një pajisje për regjistrimin e një sinjali televiziv në një shirit magnetik dhe riprodhimin e tij pasues. Ai ndryshon nga magnetofoni nga frekuenca e shumëzuar e frekuencave të regjistruara dhe pajisja e mekanizmit të shiritit. Imazhi dhe tingulli i regjistruar nga një VCR quhet Videogram. Aftësia për të regjistruar sinjale me frekuencë të lartë dhe impulsive e bën VCR-në të përshtatshme jo vetëm për regjistrimin e videos, por edhe për aplikacione të tjera që lidhen me informacionin e regjistrimit. Në disa gjuhë të huaja, regjistruesit e videove me spirale dhe kaseta quhen fraza të ndryshme, të tilla si anglishtja. Regjistrues video kasetë, VTR - mbështjellës dhe anglisht. Regjistrues video kasete, VCR - kasetë.

Përpara shfaqjes së transmetimit të parë video të videoregjistruesit, regjistruesit u përdorën për të regjistruar dhe ruajtur programet televizive. Cilësia e dobët e imazhit që rezulton dhe përpunimi i shtrenjtë laboratorik i filmit detyruan zhvilluesit të kërkojnë vazhdimisht mënyra të tjera për të ruajtur video. Në këtë mënyrë ka pasur një regjistrim magnetik që nuk kërkon përpunimin e bartësit dhe transformimin optik të sinjalit video. Megjithatë, një gamë e gjerë e frekuencave të saj nuk lejonin regjistrimin në të njëjtën mënyrë si në regjistrimin magnetik.

Koleksioni Elektronik i Videove Modelet 3D formatet e skedarëve: max, dxf, wrl, wrz, obj