Sistemet e zërit 3D Modele

Modele 3D » Elektronikë 3D Modele » Audio » Sisteme zanore

Duke treguar të gjitha rezultatet 7

3D Sistemet e Sistemit të Zërit të Audios 3D.

Sistemi i zërit është një pajisje elektronike ose disa pajisje të dizajnuara për të konvertuar sinjal analog ose dixhital në valë akustike (zhurmë). Burimi i sinjalit origjinal, në këtë rast, gjithashtu mund të jetë çdo pajisje elektronike.

Si rregull, sistemi audio përbëhet nga një konvertues dhe një përforcues i sinjalit origjinal, një sistemi altoparlant dhe telat lidhës (kabllot elektrike). Megjithatë, sistemet audio janë në dispozicion që përdorin rrjete pa tela, të tilla si radio Bluetooth për transmetimin dhe marrjen e sinjaleve.

Converter

Një lojtar kasetë, një lexues CD, një mp3 player, një tuner (radio) dhe pajisje të tjera mund të luajnë rolin e një konvertuesi, dhe jo rrallë. Konverter është projektuar për të marrë një sinjal nga jashtë dhe për ta transmetuar atë në amplifikator.

përforcues

Një përforcues sinjalesh në një sistem audio mund të kombinohet me një konvertues, ose mund të jetë një pajisje elektronike e veçantë. Përforcuesi ka një hyrje të sinjalit dhe një dalje ose disa dalje nëse akustika shumëkanalike është e lidhur me të. Detyra e amplifikatorit është të marrë një sinjal relativisht të dobët amplitudë, ta plotësojë atë në nivelin e kërkuar dhe të transmetojë tek akustika.

akustikë

Akustika në një sistem audio është një grup emetuesësh aktivë ose pasivë (altoparlantë, altoparlantë). Detyra e tyre është që të konvertohet një sinjal elektrik në valët e zërit. Folësit aktive përveç kokat më të shëndosha kanë amplifikuesit e sinjalit të tyre.

Një radiator i veçantë mund të jetë si broadband (i aftë për riprodhimin e valëve të zërit në të gjithë spektrin e frekuencave të dëgjuar nga veshi i njeriut) dhe të ngushtë. Emetuesit me rreze të ngushtë ndahen në frekuencë të ulët (LF) - riprodhojnë tingujt me frekuencë 20 - 60 Hz; frekuenca e mesme e ulët (LF / MF) - 60 - 200 Hz; frekuenca e mesit (MF) - 200 - 4000 Hz dhe frekuenca e lartë (HF) - 4000 - 20000 Hz.