Modelet e tastierës 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 6

Modelet 3D të tastierave në Flatpyramid.

Tastiera (KB) - një grup çelësash të rregulluar në një rend të caktuar për kontrollimin e një pajisjeje ose për futjen e të dhënave. Si rregull, butonat shtypen me gishta.

Ka dy lloje kryesore të KB: muzika dhe alfanumerike.

Tastierat e instrumenteve muzikorë janë krijuar për të luajtur dhe kanë një sërë çelësash që korrespondojnë me tingujt e një lartësie të caktuar. Diapazoni i tyre është i ndryshëm. KB-të për gishta gjenden në instrumente të tilla si piano, organo, harpeshordë, celestos, sintetizues, si dhe fizarmonikë butoni, fizarmonikë dhe disa instrumente të tjerë.

Ka edhe instrumente muzikore me pedale KB me një sërë çelësish për të luajtur me këmbët e tyre.

Tastierë alfanumerike përdoren për të kontrolluar pajisjet teknike dhe mekanike (makinë shkrimi, kompjuteri, llogaritësi, regjistri i arkës, butoni i butonit). Çdo çelës korrespondon me një ose më shumë karaktere specifike. Është e mundur të rritet numri i veprimeve të kryera nga tastiera duke përdorur shkurtoret. Në KB të këtij lloji, çelësat janë të pajisur me stickers me simbole ose veprime që korrespondojnë me shtypjen.