Modelet e tastierës 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 6

Modelet 3D të tastierave në Flatpyramid.

Tastiera (KB) - një sërë çelësish të rregulluar në një mënyrë të caktuar për kontrollimin e një pajisjeje ose për futjen e të dhënave. Si rregull, butonat shtypen me gishta.

Ka dy lloje kryesore të KB: muzika dhe alfanumerike.

Tastiera të instrumenteve muzikore janë projektuar për të luajtur dhe kanë një sërë çelësash që korrespondojnë me tingujt e një pike të caktuar. Gama e tyre është e ndryshme. BKS për gishtat gjenden në instrumente të tilla si piano, organi, klaviçetka, celestos, sintetizues, si dhe harmonika e butonave, harmonika dhe disa instrumente të tjera.

Ka edhe instrumente muzikore me pedale KB me një sërë çelësish për të luajtur me këmbët e tyre.

Tastierë alfanumerike përdoren për të kontrolluar pajisjet teknike dhe mekanike (makinë shkrimi, kompjuteri, llogaritësi, regjistri i arkës, butoni i butonit). Çdo çelës korrespondon me një ose më shumë karaktere specifike. Është e mundur të rritet numri i veprimeve të kryera nga tastiera duke përdorur shkurtoret. Në KB të këtij lloji, çelësat janë të pajisur me stickers me simbole ose veprime që korrespondojnë me shtypjen.