Modalitetet 3D të Telefona

Tregon rezultatin e vetme

Modelet 3D të telefonave pa tela.

Ata janë një sistem i përbërë nga një bazë, në të cilën janë të lidhur linjat analoge ose digjitale të parapaguesve nga PBX dhe një ose disa aparate LAN, të cilat mund të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe të thërrasin linja të jashtme.

Mund të përdorin lloje të ndryshme të modulimit.
Puna në frekuenca të ndryshme. Më parë, vetëm pajisjet analoge me një frekuencë bartëse prej disa dhjetëra megahertz, të cilat ishin subjekt i shtrembërimit dhe, në thelb, ishin të pajisura me vetëm një tub, janë prodhuar.

Pastaj, në treg janë shfaqur telefonat me frekuencë zgarë 900 MHz dhe kodim digjital të sinjaleve; cilësia e tyre e zërit është më e mirë, shtrirja e punës së besueshme është rritur, dhe përgjimi i rastësishëm në bisedën tuaj nga fqinjët përjashtohet.

Hapi i ardhshëm ishte telefoni me një frekuencë bartëse të 2.4 GHz. Këto pajisje bëhen ndonjëherë me disa aparate, me rritjen e nivelit të komunikimit dhe me cilësinë e zërit.

Kohët e fundit, telefonat me frekuencë bartëse të 5.8 GHz u shfaqën në treg, duke pasur një gamë të komunikimit ndonjëherë të mjaftueshme për të operuar brenda një çerekti me cilësi të mirë të zërit pa ndërhyrje të ndërsjellë në apartamente; shpesh lejojnë të lidhni disa tuba.

Modern Cordless telephones, the most popular is the use of the DECT protocol (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) – wireless communication technology at frequencies of 1880-1900 MHz with GMSK modulation (BT = 0.5). The range of 50-300 meters. The DECT standard is not only widely used in Europe but is also the most popular standard for a cordless phone in the world, thanks to the ease of deploying DECT networks, a wide range of user services, and high-quality communications.