Modele diagnostike 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 4

Pajisjet mjekësore 3D në Flatpyramid.

Diagnostifikimi mjekësor - një kompleks i aktiviteteve dhe hulumtimeve që kanë për qëllim krijimin e një diagnoze, gjegjësisht shkakun e saktë të sëmundjes, si dhe ndryshimet në mjedisin e brendshëm të organizmit dhe sëmundjeve shoqëruese, si dhe emërimin e trajtimit efektiv të sëmundjes. Diagnostikimi mjekësor ndahet në semiotikë; metodat e ekzaminimit të pacientëve, të cilat ndahen në laborator, metodat instrumentale dhe fizike të ekzaminimit; si dhe bazat metodologjike për krijimin e një diagnoze.

Procesi i krijimit të një diagnoze fillon që nga fillimi i ekzaminimit të pacientit në një institucion mjekësor ose gjatë thirrjes së mjekut në vendin e banimit të pacientit. Diagnoza e sëmundjes fillon nga mbledhja e anamnezës së sëmundjes. Pas mbledhjes së anamnezës, mjeku kryen një rishikim të pacientit, gjatë të cilit kryen goditje dhe auskulturë të pacientit, palpacioni i vendit të sëmundjes, mat presionin e gjakut të pacientit, shkalla e zemrës dhe shkalla e frymëmarrjes dhe mat temperaturën e trupit pacientit. Të dhënat nga anamneza dhe rishikimi i pacientit regjistrohen në shënimet mjekësore.