Modele diagnostike 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 4

Pajisjet mjekësore 3D në Flatpyramid.

Diagnostifikimi mjekësor - një kompleks aktivitetesh dhe kërkimesh që synojnë krijimin e një diagnoze, dmth shkaku i saktë i sëmundjes, si dhe ndryshimet në mjedisin e brendshëm të organizmit dhe sëmundjeve shoqëruese, dhe caktimin e trajtimit efektiv të sëmundjes. Diagnostifikimi mjekësor ndahet në semiotikë; metodat e ekzaminimit të pacientëve, të cilat ndahen në metoda laboratorike, instrumentale dhe fizike të ekzaminimit; si dhe bazat metodologjike për vendosjen e një diagnoze.

Procesi i vendosjes së një diagnoze fillon që nga fillimi i ekzaminimit të pacientit në një institucion mjekësor ose gjatë thirrjes së një mjeku në vendbanimin e pacientit. Diagnostikimi i sëmundjes fillon nga mbledhja e anamnezës së sëmundjes. Pas mbledhjes së anamnezës, mjeku kryen një rishikim të pacientit, gjatë së cilës ai kryen goditje dhe auskultim të pacientit, palpim të vendit të sëmundjes, mat presionin e gjakut të pacientit, rrahjet e zemrës dhe shkallën e frymëmarrjes dhe mat temperaturën e trupit të pacienti. Të dhënat nga anamneza dhe rishikimi i një pacienti regjistrohen në regjistrat mjekësorë.