Laboratore Mjekësore 3D Modele

Modele 3D » Modele Mjekësore 3d » Pajisje mjekësore » Laboratori Mjekësor

Duke treguar të gjitha rezultatet 4

Modelet 3D të pajisjeve laboratorike mjekësore.

Laboratori mjekësor (stacione analitike ose sanitare) - një institucion i angazhuar në studimin e produkteve ushqimore, substancave aromatizuese dhe mallrave të tjera të konsumit, për të përcaktuar mirësinë e tyre në kuptim të shëndetit.

Përbërja e pajisjeve (instalimet, instrumentet dhe veglat) varet nga drejtimi i hulumtimit në laborator dhe shuma e financimit.

Ekzistojnë edhe laboratorë testues (qendër testimi) - një laborator i akredituar për të testuar produktet në një nga sistemet ekzistuese të certifikimit në përputhje me fushën e tij të akreditimit.