Modelet e Penisit 3D

Tregon rezultatin e vetme

Modelet e Penisit 3D Flatpyramid.

Penisi është një nga organet e jashtme të njeriut që kryen funksionet e sistemit gjenitourinar dhe riprodhues. Përdoret nga trupi për nxjerrjen e urinës, coitos dhe derdhjes.

Në penis dallohen rrënja ose baza e tij (lat. Raix penis), trupi ose rrjedhin (lat. Córpus penis) dhe kokë (lat. Glans penis). Trashësia e penisit është formuar nga tre struktura anatomike gjatësore: dy të aftë për të mbushur gjakun gjatë ngritjes së trupave shpellorë dhe një trupi spongy që ndodhet poshtë tyre, përmes të cilit kalon uretra.

The cavernous and spongy bodies of the male penis consist of a dense albuminous membrane, from which numerous crossbars – trabeculae, go inwards, the gaps between which form “caves” or lacunae (Latin cavérnae).

Cavernous bodies are located at the edges, the spongy body is in the groove between them, adjacent to their lower surface, together with the urethra or urethra passing in its thickness (Latin uréthra). Spongy body ends at the end of the penis cone-shaped thickening – the head of the penis. The edge of the head, covering the ends of the cavernous bodies, fuses with them, forming a thickening (corolla) around the circumference, behind which is the coronal groove.