Sistemet Riprodhuese 3D Modele

Modele 3D » Modele Mjekësore 3d » Anatomi » Sistem riprodhues

Duke treguar të gjitha rezultatet 3

Sistemet riprodhuese 3D modele.

Sistemi riprodhues i njeriut është një kompleks i organeve të organizmave meshkuj dhe femra, të cilët kryesisht sigurojnë riprodhimin e njerëzve (riprodhimi, lindja, riprodhimi i tyre). Sistemi riprodhues i mashkullit përfshin testikujt, vas deferens, gjëndrën e prostatës, vezikulat seminale, gjëndrat bulbourethral, ​​uretra dhe penis. Në gratë, sistemi riprodhues përfshin vezoret, tubat fallopiane, mitrën, vaginën dhe vulvën.

Një specie biologjike, si kafshët e tjera kurrizore, ka një ndarje në meshkuj dhe femra për të siguruar riprodhimin seksual, duke u dhënë pasardhësve larminë gjenetike përmes kombinimeve të ndryshme të gjeneve që rrjedhin nga organizmat mëmë, dhe organet riprodhuese quhen gjenitale. Organet riprodhuese (seksuale) meshkuj dhe femra në procesin e riprodhimit plotësojnë funksionet e njëri-tjetrit. Ashtu si gjitarët e tjerë, te njerëzit, fekondimi (dhe shtatzënia pasuese e embrionit) është i brendshëm, që ndodh brenda organeve të brendshme riprodhuese të gruas, gjë që shpjegon faktin se pjesa kryesore e organeve riprodhuese pelvike të femrës është e brendshme (shih Femra organe të brendshme riprodhuese). Për të zbatuar një fekondim të tillë, përfaqësuesit e seksit mashkull duhet të kenë një organ që është i aftë të depërtojë në zonën e fekondimit jashtë kaviteteve të trupit të tyre.