A heq të drejtën e autorit të produktit tim pasi të jetë shitur?

A heq të drejtën e autorit të produktit tim pasi të jetë shitur?

jo. Ju ruani të drejtat tuaja të autorit, përveç nëse thuhet ndryshe. Çfarë jeni në të vërtetë shitur është një jo-ekskluzive dhe jo-transferuese që i jepet Klientit që blen produktin tuaj. Ju lutem shikoni Licenca e përdoruesit përfundimtar dhe marrëveshja e anëtarësimit për më shumë detaje.