Si do të Flat Pyramid Monitoron Përmbajtjen në Site?

Si do të Flat Pyramid Monitoron Përmbajtjen në Site?

Flat Pyramid përdor mekanizma të ndryshëm për ta bërë shpërndarjen e përmbajtjes së paligjshme ose të pahijshme pothuajse të pamundur.

Produktet në kundërshtim me politikën tonë do të hiqen menjëherë dhe anëtarët që postojnë produktet do të ndalohen. Gjithashtu, anëtarët inkurajohen të nënvizojnë përmbajtje që ata besojnë se është në shkelje të të drejtës së autorit dhe / ose të pahijshme.

Ju lutemi mos harroni këtë: Shpërndarja e materialit të mbrojtur nga e drejta e autorit është një krim shumë i shtrenjtë.