Modelet e Mashkullit 3D

Duke shfaqur 1-24 e rezultateve 43

Modelet 3D të meshkujve, meshkujve.

Zakonisht, fjala "burrë" do të thotë një i rritur, dhe fjalët "djalë" dhe "djalë" ose "djalë" përdoren për të caktuar një fëmijë dhe adoleshent. Gjithashtu, fjala "burrë" mund të jetë një përkufizim i identitetit gjinor, jo i seksit biologjik.

Në kulturat perëndimore, koncepti i mashkullit, si "gruaja", përcaktohet tradicionalisht kryesisht përmes tipareve biologjike. Siç është vërejtur nga disa studiues, kjo është për shkak të rëndësisë së veçantë që natyra u jep këtyre kulturave. Sidoqoftë, në shumë kontekste, termi mashkull nënkupton kryesisht një grup shoqëror, rol gjinor ose identitet gjinor. Megjithëse sistemi binar gjinor që mbizotëron në botën moderne nënkupton një korrespondencë të rreptë midis rolit gjinor dhe gjinor të caktuar një personi në lindje, në të vërtetë ato nuk përkojnë gjithmonë.

Nga këndvështrimi i gjenetikës, një organizëm heterogametik konsiderohet të jetë mashkull - domethënë, ai ka dy kromozome seksi të ndryshme në kariotip, të shënuar X dhe Y, ndryshe nga organizmi femëror, i cili ka dy kromozome X në kariotip.