Modelet e Mashkullit 3D

Duke treguar 1-24 i rezultateve 43

Modelet 3D të meshkujve, meshkujve.

Zakonisht, fjala "njeri" nënkupton një të rritur, dhe fjalët "djalë" dhe "djalë" ose "djalë" përdoren për të caktuar një fëmijë dhe të ri. Gjithashtu, fjala "njeri" mund të jetë një përkufizim i identitetit gjinor, jo seksit biologjik.

Në kulturat perëndimore, koncepti i meshkujve, si "gruaja", tradicionalisht është përcaktuar kryesisht nëpërmjet veçorive biologjike. Siç është vërejtur nga disa studiues, kjo është për shkak të rëndësisë së veçantë që natyra i kushton këtyre kulturave. Megjithatë, në shumë kontekste, termi mashkull do të thotë kryesisht një grup social, rol gjinor, ose identitet gjinor. Edhe pse sistemi gjinor binar mbizotërues në botën moderne nënkupton një korrespondencë strikte midis rolit gjinor dhe gjinor të caktuar për një person në lindje, në të vërtetë ato nuk përputhen gjithmonë.

Nga pikëpamja e gjenetikës, një organizëm heterogametik konsiderohet të jetë mashkull - dmth., Ka dy kromozome seksi të ndryshme në kariotip, të shënjuar me X dhe Y, ndryshe nga organizmi femëror, i cili ka dy kromozome X në kariotip.