Koleksione të Popullsisë 3D Modele

Modele 3D » Karaktere Modele 3D » Llojet e Njeriut » Koleksione të Popujve

Duke treguar të gjitha rezultatet 15

Koleksione Modeli 3D të Njerëzve si bebe, grua, fëmijë, burrë, njerëz të famshëm VIP, njerëz të famshëm të disponueshëm në 3ds max maya poser lwo obj fbx xsi.

Tiparet dalluese të një personi: aftësia për të menduar dhe aftësia për të ushtruar zgjedhje të lirë, për të marrë përgjegjësinë për veprimet, prania e gjykimit moral. Duke e përshkruar një person, ata vënë në dukje pamundësinë e tij biologjike, mungesën e specializimit të organeve të tij për ekzistencën e një ekzistencë të thjeshtë të kafshëve, aftësinë për të prodhuar mjete, zjarr dhe përdorimin e tyre, pa fjalë, plasticitetin e sjelljes. Nuk dihet ndonjë krijesë tjetër që ka emocione, tradita, aftësi për të menduar, argumentuar, mohuar, numëruar, planifikuar, të ditur për vdekshmërinë e saj, e do në kuptimin e vërtetë të fjalës, ka një ndjenjë të humorit, kryen planet e tij, riprodhon ekzistencën dhe krijon atë diçka të re.

Brenda specieve Homo sapiens, ka disa raca - grupe intraspecifik të popullatave që kanë një grup të ngjashëm të tipareve të trashëguara morfologjike dhe fiziologjike që ndryshojnë brenda kufijve të caktuar dhe janë për shkak të proceseve të adaptimit afatgjatë të popullatave të njerëzve që jetojnë në zona të ndryshme.

Speciet kanë një shpërndarje të vazhdueshme të llojeve të trupit (muskulozë, kocka, yndyrë), pigmentim të lëkurës dhe shenja të tjera; Kështu, një racë ose grup etnik racor në kuptimin e gjenetikës së popullsisë është definuar si një grup me një shpërndarje specifike të frekuencave të gjeneve përgjegjës për këto tipare. Komplekset e tipareve karakteristike të grupeve etnike racore pasqyrojnë jo vetëm reagimin e adaptimit ndaj kushteve të habitatit, por edhe historinë e migracionit të popullatave dhe historinë e ndërveprimit gjenetik me popujt e tjerë.