Modelet 3D për përleshje

Duke treguar të gjitha rezultatet 23

Armë përleshje Modelet 3D - armë ushtarake, gjuetie ose sportive, të cilat nuk përdorin fuqinë e eksplozivëve të djegshëm, gazit të ngjeshur, energjisë elektrike. Shumica e armëve përleshje janë armë të dorës. Një armë e tipit hedhjes është po ashtu e rëndësishme, si manual ashtu edhe jo manual. Shumica e armëve përleshje janë kryesisht thika, shpata etj.

Armët e përleshje u shfaqën mjaft kohë më parë, fillimisht si një mjet gjuetie. Deri në shekullin XVI ishte lloji kryesor i armës. Me zhvillimin e armëve të zjarrit pothuajse humbi kuptimin e saj.

Aktualisht përdoret si një ndihmës, që plotëson mundësitë e armëve të zjarrit, si një armë nderi (argjendi) dhe gjithashtu si pjesë e formës tradicionale.

Sipas përputhshmërisë me standardet e përcaktuara dhe kushtet teknike, kushtet e prodhimit, materialet, mjetet, aftësitë profesionale, arma e përleshje ndahet në:

  • fabrika (fabrika) - e prodhuar në mënyrë industriale.
  • të prodhuara në shtëpi - të prodhuara pa respektuar standardet përkatëse.
  • ripunuar - prodhuar në disa mënyra (si rregull, ndryshim shtëpiak fabrikë).