Modelet 3D për përleshje

Duke treguar të gjitha rezultatet 20

Armë përleshje Modele 3D - armë ushtarake, gjuetie ose sportive, të cilat nuk përdorin fuqinë e lëndëve djegëse-eksplozive, gazit të kompresuar, energjisë elektrike. Shumica e armëve përleshje janë armë dore. Një armë e llojit të hedhjes është gjithashtu llogaritëse, si manuale ashtu edhe jo-manuale. Shumica e armëve përleshje janë kryesisht thika, shpata, etj.

Armët e përleshje u shfaqën mjaft kohë më parë, fillimisht si një mjet gjuetie. Deri në shekullin XVI ishte lloji kryesor i armës. Me zhvillimin e armëve të zjarrit pothuajse humbi kuptimin e saj.

Aktualisht përdoret si një ndihmës, që plotëson mundësitë e armëve të zjarrit, si një armë nderi (argjendi) dhe gjithashtu si pjesë e formës tradicionale.

Sipas përputhshmërisë me standardet e përcaktuara dhe kushtet teknike, kushtet e prodhimit, materialet, mjetet, aftësitë profesionale, arma e përleshje ndahet në:

  • fabrika (fabrika) - prodhuar në mënyrë industriale.
  • i bërë në shtëpi - prodhuar pa respektuar standardet përkatëse.
  • ripunuar - prodhuar në disa mënyra (si rregull, ndryshimi i fabrikës në shtëpi).