Pajisjet Mjekësore 3D Modele

Modele 3D » Modele Mjekësore 3d » Pajisje mjekësore

Duke treguar të gjitha rezultatet 20

Pajisjet mjekësore 3D në Flatpyramid.

Pajisjet Mjekësore - një pajisje që përdoret për të diagnostikuar, parandaluar ose trajtuar sëmundje të ndryshme. Përfshin instrumente, aparate, implante, reagente in vitro, materiale harxhuese, konvikte, pajisje, mobilje dhe produkte të tjera.

Pa pajisje të posaçme mjekësore, do të ishte e vështirë për të arritur efektet efektive të drogës në trupin e njeriut, si dhe futjen e kimikateve të caktuara medicinale në trup. Sepse medikamentet që përdorin pajisje mjekësore janë shumë më efektive në një organizëm të gjallë përmes efekteve të ndryshme fizike, mekanike ose termike.

Ka pajisje mjekësore të pranuara në përgjithësi, të përdorura në degë të ndryshme të mjekësisë dhe pajisje mjaft të reja, shpesh për përdorim individual, për trajtimin ose diagnozën e sëmundjeve specifike.

Pajisjet mjekësore ndryshojnë shumë në kompleksitet dhe përdorim. Shembujt përfshijnë pajisje të thjeshta, të tilla si termometra mjekësorë dhe doreza të përdorshme, si dhe ato më komplekse që kërkojnë kualifikime të veçanta të mjekëve: kompjutera dhe pajisje për kryerjen e ekzaminimeve mjekësore, implanteve dhe protezave në trup. Dizajni i pajisjeve mjekësore është segmenti kryesor i fushës së inxhinierisë biomjekësore.