Skenat Modele 3D

Duke shfaqur 1-24 e rezultateve 5461

Architecture is both a science and art of a building. It is as well as a system of buildings and scenes that form a spatial environment for the lives and activities of people in accordance with the laws of beauty. At the present stage of human development, architecture is one and the same (plants) that can be manufactured, factories, power plants, etc.) and the material means of human society (civil architecture – residential buildings, public buildings, etc.).

Cilësitë funksionale, konstruktive dhe estetike të arkitekturës dhe përfitimet, forca dhe bukuria, janë të ndërlidhura ngushtë. Në departamentin e dizajnit, estetika e veprave të arkitekturës është kryesisht e varur. Ndërtesa duhet të jetë e fortë, por gjithashtu duhet të duket e fortë. Materiali i tepërt, përkundrazi, jep një përshtypje të mbipeshës. Pamjaftueshmëria pamore e materialit shoqërohet me paqëndrueshmëri, pasiguri dhe shkakton emocione negative në shumicën e rasteve. Njohja funksionale e një ndërtese në modelimin 3D përcaktohet sipas llojit të saj, varësisht nga mënyra e zgjedhjes së mjeteve për të krijuar një pamje të caktuar artistike. Kjo e fundit është krijuar duke përdorur mjetet e përbërjes arkitekturore. Mesatarja e mjeteve të saj themelore është arkitektonika, shkalla, përmasat dhe marrëdhëniet ritmike, plastika, struktura dhe ngjyrat. Zakonisht, modelet e skenës 3D kanë një numër veçorish të veçanta dhe artistët profesionist 3D i ndjekin ato hap pas hapi.