Skenat Modele 3D

Duke treguar 1-24 i rezultateve 5459

Arkitektura është si një shkencë dhe një art i një ndërtese. Është po ashtu një sistem ndërtesash dhe skena që krijojnë një mjedis hapësinor për jetën dhe aktivitetin e njerëzve në përputhje me ligjet e bukurisë. Në fazën e tanishme të zhvillimit njerëzor, arkitektura është një dhe e njëjtë (bimët) që mund të prodhohen, fabrikat, termocentralet etj.) Dhe mjetet materiale të shoqërisë njerëzore (arkitekturë civile - ndërtesa banimi, ndërtesa publike etj) .

Cilësitë funksionale, konstruktive dhe estetike të arkitekturës dhe përfitimet, forca dhe bukuria, janë të ndërlidhura ngushtë. Në departamentin e dizajnit, estetika e veprave të arkitekturës është kryesisht e varur. Ndërtesa duhet të jetë e fortë, por gjithashtu duhet të duket e fortë. Materiali i tepërt, përkundrazi, jep një përshtypje të mbipeshës. Pamjaftueshmëria pamore e materialit shoqërohet me paqëndrueshmëri, pasiguri dhe shkakton emocione negative në shumicën e rasteve. Njohja funksionale e një ndërtese në modelimin 3D përcaktohet sipas llojit të saj, varësisht nga mënyra e zgjedhjes së mjeteve për të krijuar një pamje të caktuar artistike. Kjo e fundit është krijuar duke përdorur mjetet e përbërjes arkitekturore. Mesatarja e mjeteve të saj themelore është arkitektonika, shkalla, përmasat dhe marrëdhëniet ritmike, plastika, struktura dhe ngjyrat. Zakonisht, modelet e skenës 3D kanë një numër veçorish të veçanta dhe artistët profesionist 3D i ndjekin ato hap pas hapi.